Buurtactiviteit door Wijk de Punt ontmoet

De initiatiefgroep Wijk de punt ontmoet organiseerde een activiteit voor eenzame ouderen tijdens de spel- en activiteitendag van Wijk de punt Ontmoet op 7 september 2019.

Hiermee willen zij ontmoeting tussen buurtbewoners stimuleren en (eenzame) ouderen uit hun isolement halen.