Diner Chantant

Popkoor Springtime organiseerde een Diner Chantant, waar mensen samen kunnen genieten van een heerlijk diner en het optreden van Popkoor Springtime.

Mensen kunnen alleen of met partner komen, maar zitten altijd samen aan tafel om het ‘ontmoeten’ te bevorderen.